Fiber Optik LAN

| 29 Temmuz 2011 | 2 Yorum


Yerel Ağ – LAN ( Local Area Network) nedir?

En sade anlatımıyla bir LAN, büro, bina veya kampüs gibi sınırlı coğrafik alanlar içindeki bütün elektronik birimlerin birbirine bağlandığı yüksek hızda anahtarlamalı bir data haberleşmesi ağıdır. LAN, pahalı data merkezlerinden ucuz bilgi-işlem imkanı sağlayabilmek için geliştirilmiş bir teknolojidir. Bu sayede çok sayıda bilgisayar terminalinden, büyük, pahalı ve merkezî nitelikteki hafıza birimlerine veya yazıcılara ve hatta modemler vasıtasıyla diğer benzeri data merkezlerine ulaşmak mümkündür. Sonuçta, ağa girebilen herkes aynı veri tabanlarını, programlan, dosyaları ve elektronik posta gibi bilgi kaynaklarını ortaklaşa kullanabilir.

Belli bir lokal alan dahilinde kullanılan bilginin genelde % 80’lnln o lokal alan içinden kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Bu nedenle LAN‘lar çok verimli bir biçimde büyük işletmelerde ve üniversite kampüslerinde kullanılmaktadır.

Bir lokal ağ (LAN) çeşitli düğümleri veya istasyonları birbirine bağlayan bir iletim ortamıdır. Düğümler elektronik birimlerin ağa dahil edildiği noktalardır. Ağ ise sadece sinyaller arasında değil, bilgiler arasında da uyumluluğu sağlayan kompleks bir yazılım ve donanım düzenidir.

Bilgisayar barası (bus), sesbandı data linki ve LAN gibi üç data haberleşme yönteminin iletim mesafesi-bant genişliği ilişkilerini karşılaştırmaktadır. Bilgisayar barası, bilgisayar dahilindedir ve yüksek hızlarda data iletimi sağlar. Saat frekanslarının yüksekliği   ve paralel haberleşmeler sayesinde ekonomiktirler; fakat birkaç metreden öte uzunluklarda kullanılamazlar.

Sesbandı data linkleri, modemler sayesinde telefon hatları üzerinden kurulur. Bu yüzden link uzunluğunda sınırlama yoktur. Fakat standart analog telefon kanalı kullanıldığından, data hızında 9600 b/s gibi bir sınırlama söz konusudur.

LAN ise her iki yöntemin de iyi yanlarını kullanır: Uzun iletim mesafesi ve büyük bant genişliği. LAN‘lar data haberleşmesine ilişkin hemen bütün sorunların üstesinden gelebilmektedir. Bir ofis veya bir kampüs bünyesindeki data haberleşmesi için yapılması gereken, çeşitli tipteki uygulamaları (finans yönetimi, genel amaçlı data işleme, kelime işleme, vs.) ve farklı tip makineleri tek bir iletim ortamı, tek tip donanım-yazılım ilişkisi ve tek bir işletim-bakım metoduyla uygulayıp çalıştırarak, toplam sistem maliyetini düşürmek ve genel idareyi kolaylaştırmaktır.

ideal bir LAN, bir bina içindeki elektrik tesisatından faydalanırmış gibi kullanılabilecek bir bilgi dağıtım sistemidir. Yani, bir data terminalini, yazıcıyı veya bir başka yan birimi bir lokal ağa ilave etmek o birimin fişini uygun giriş ucuna (port) takmakla mümkün olmalıdır. Böylece yeni eklenen birim de önceden bağlı olanlar gibi ağın tüm imkanlarından yararlanabilecektir. İdeal bir bilgi dağıtım sisteminde telefonlar, data terminalleri, yazıcılar ve hafıza birimleri, tıpkı bir müzik setinin veya ütünün fişini elektrik prizine sokup çıkarır gibi. ağa sokulup çıkarılabilirler.

Sonuç olarak böyle bir LAN‘ın getireceği avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

1.Sadece bir defaya mahsus, yani kalıcı ve kullanışlı tesisat,

2.Ağın imkanlarına erişim kolaylığı ve yaygınlığı,

3.Uygulamalarda bağımsızlık,

4.Sınırsız sayılabilecek kapasite,

5.Kolay bakım ve işletim.

Ağlarda bir diğer önemli konu da yapı biçimi denilen topolojidir. Topoloji fiziksel ve mantıksal düzenlemeyi ve bu düzenler arasındaki koordinasyonu tanımlar.

Başlıca üç tip düzenlemeden söz edilebilir.

Bara (bus) yapısında düğümler, merkezî bir baraya bağlanırlar ve mesaj, bara üzerinde her iki yönde de akabilir.

Ring yapısında her düğüm, seri olarak her iki tarafındaki düğümle de bağlantılıdır ve mesaj düğümden düğüme sadece bir yönde akabilir.

Star topolojisinde ise bütün düğümler, merkezdeki bir noktaya bağlıdır ve bütün mesajlar bu noktadan geçmektedir.

Eskidem çoğu ağlar iletim ortamı olarak koaksiyel kabloları kullanırdı. Fakat günümüzde en kaliteli ve karlı seçim optik fiber kablolarıdır. Hatta bu arada FDDI (Fiber Distributed Data Interface) denilen bir fiber optik LAN standardı da geliştirilmiştir. FDDI, data hızının 100 Mb/s mertebelerine çıkartabildiği çok yüksek performanslı bir “ring” ağıdır. Ayrıca Ethernet başta olmak üzere, diğer birçok bilgi dağıtım sistemiyle de uyumludur. Git gide gelişip yaygınlaşan bu standardın birkaç yıl içinde hemen hemen bütün LAN uygulamalarında kullanılması beklenmektedir.

Dahası, eğer fiber optik kullanılacaksa, ağın fiziksel ve mantıksal topolojilerinin aynı olması zorunluluğu ortadan kalkabilir. Mesela, ağın fiziksel açıdan “star”, mantıksal işleyişi yönünden ise “ring” topolojisine sahip olması mümkündür. Yani, fiber optik donanım bir star düzeni içinde çalışırken, ağa bağlı birimler ve ağı kontrol eden yazılım bir ring yapısı görebilir.

Fiber optik sistemler

İletim sisteminin kapasitesi, o sistemin taşıyabileceği en yüksek frekansın doğrudan bir fonksiyonudur. Bu yüzden iletim teknolojisindeki gelişmeler, sinyallerin taşınacağı ortamın bant genişliği ile ölçülmektedir. Dijital sinyalleri taşımak için cam fiberlerin kullanılması yolunda 20 yıldır yapılan çalışmalar göstermiştir ki, özellikle yüksek data hızlı uygulamalara en uygun teknik fiber optik tekniğidir.

Fiber optik sistemler çeşitli özelliklerinden dolayı tercih sebebidir:

1. Düşük iletim kaybı sayesinde en iyi koaksiyel kablodan bile çok çok uzun tekrarlayıcı aralığı sağlamaktadır. Koaksiyel ile en fazla birkaç km tekrarlayıcı aralığı ve 90 Mb/s çalışma hızı, fiberle ise 150 km aralık ve 1700 Mb/s data hızı elde edilebilir.

2. Optik fiberler ışın demetlerini ilettiğinden, çalışma frekansı ışık frekansıdır. Kullanılan dalgaboyu 1,5 mikron civarında olduğundan, çalışma frekansı da 200 THz mertebesindedir ve bu değer de 20000 Mb/s data hızının mümkün olduğunu gösterir.

3.Optik fiberler elektrik iletmediğinden ve indüktlf olmadığından, çevreye elektromanyetik enerji yaymazlar. Aynı nedenlerden dolayı, yıldırım dahil bütün kötü çevre koşullarından ve gürültüden uzak, güvenli ve kanal karışımının olmadığı bir haberleşme mümkündür.

4.Fiber çok hafif, küçük boyutlu ve ucuzdur, ilerde haberleşme kapasitesinin artabileceğini düşünerek, kablo içine fazladan fiber koymak gibi bir yatırım bile planlanabilir ve bu yola sıkça başvurulmaktadır. Çünkü böyle bir ilave ne ağırlık, ne boyut, ne de maliyet açısından pek bir sorun teşkil etmez.

Birkaç rakamsal örnek verilecek olursa, bir çift fiber üzerinden her biri 64 Kb/s kapasite gerektiren 37800 telefon görüşmesi sağlanabilir.

12 cm çapındaki bakır kablo ile 40300 ses kanalı taşınabilirken, 1 cm çapında ve 144 tane fiber içeren bir kablo ile 1.75 milyon kanal taşımak mümkündür. Dahası, tekrarlayıcı ihtiyacı neredeyse 100 kat azalmıştır ve aynı işi yapan bu iki kablo arasındaki ağırlık farkı 30 kat gibi büyük bir oranla fiber kablosu lehinedir.Kategori: Teknoloji

Bora M. Deniz ()

Teknoloji, internet, ve bilişim gibi konularda paylaşımlarım ve yazılarımla 2011 den beri teknorapor.com dayım. Sosyal medya da yararlı bulduğunuz yazılarımı paylaşmanız dileklerimle... The author shares and writings IT, internet and technology news blog offering

Yorum (2)

Trackback URL | Yorum RSS

  1. fiber optik kablo dedi ki:

    bu super online her yere döşüyor bu fiber kablo teknolojisini yani simdi bu bitince internet mi hızlanacak ?

    • editor dedi ki:

      merhaba, band genişliği ve tekrarlayıcı kullanmadan uzun mesafe iletimler ve kayıpların az olması fiber sistemlerin avantajları , normalde biz teorik olarak 8 Mbps kullanıyoruz. Bunun 10 Gbps‘ye kadar bağlantı hızı sağlayan bir otoban (Metro ethernet) olduğunu düşün. Turkcell superonline alt yapısı bu konuda en iyi tercihlerden biri bence.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

« Paylaş