Access de Formun Yetkilendirilmesi

| 17 Nisan 2013 |
Access de yaptığınız programlar bir ağ üzerinde paylaşımlı kullanılıyorsa;

Bu formlarda okuma yazma veya ekleme kısıtlaması yapmamız gerekebilir. Bunun için kullanabileceğiniz kodlar örnekteki gibi olabilir. Bu kod içi içe yer alan Formum02 nin editlenmesini , kayıtların silinmesini veya yeni bir kayıt eklenmesini engeller.Form üzerine koyacağınız bir butonun click lenmesiyle login olan kullanıcıyı kontrol edip, kısıtlamayı kaldırabiliriz. İkinci örnekte bunu içi içe üç form gibi uç bir proje için vermek istedim. Access de normalde tüm bileşenler için yetkilendirme seçenekleri mevcut ancak bazen bu yetersiz kalabiliyor.

Forms!Formum01.AllowEdits = False (tek form için kullanım.)
Forms!Formum01!Formum02.Form.AllowEdits = False (iç içe iki form için kullanımdır.)
[php]

Private Sub Form_Load()

Forms!Formum01!Formum02.Form.AllowEdits = False
Forms!Formum01!Formum02.Form.AllowDeletions = False
Forms!Formum01!Formum02.Form.AllowAdditions = False
End Sub

Private Sub Buton_Click()
If CurrentUser = "ahmet" Or CurrentUser = "ali" Then
Dim YANIT As Variant
YANIT = MsgBox(CurrentUser & " Giriş yetkisi verildi!", vbInformation, "Info")
Forms!Formum01!Formum02.Form.Formum03D.Form.AllowEdits = True
Forms!Formum01!Formum02.Form.Formum03D.Form.AllowDeletions = True
Forms!Formum01!Formum02.Form.Formum03D.Form.AllowAdditions = True

DoCmd.RunCommand acCmdRefreshPage
Else
MsgBox "yetkili değilsiniz ! ", vbCritical, "Info"
End If

[/php]Kategori: Genel

Bora M. Deniz ()

Teknoloji, internet, ve bilişim gibi konularda paylaşımlarım ve yazılarımla 2011 den beri teknorapor.com dayım. Sosyal medya da yararlı bulduğunuz yazılarımı paylaşmanız dileklerimle... The author shares and writings IT, internet and technology news blog offering

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

« Paylaş