Access Ana Penceresini Gizlemek 32 ve 64 bit

| 12 Mart 2013 |
Microsoft Access Ana Penceresini Gizlemek aslında sanıldığı kadar zor değildir.

Microsoft Access de daha profesyonel programlar yaparken, arka planda yer alan ana pencereyi gizlemek görsel olarak oldukça avantajlıdır. Bunu diğer bir avantajı ise paylaştığınız veya kullanıma sunduğunuz programı bazı kısıtlamalarla biraz daha güvenli hale getirmektir. Bunu bir kaç adımda kolaylıkla yapabiliriz. Microsoft’un sunduğu takip eden kodu 64 bit işletim sistemlerinde “Private Declare PtrSafe” ile access yazılımına uyumlu hale getirmek gerekiyor. Bu değişliği visual basic 6 ile yazılmış ama çalışmayan 64 bit isletim sistemlerinde deneyebilirsiniz. Aksi taktirde 64 bit işletim sisteminde; Compile error:The code in this project must be updated for use on 64-bit systems. şeklinde bir hata alabilirsiniz. Bu kodu yapıştıracağımız alama menuden Veritabanıaraçları> Visual Basic ile ulaşabiliriz. Kodun içindeki ‘ işareti o satırı yetkisiz kılar. İşletim sisteminize göre ikisinden birini seçmenizde fayda var. Aşağıdaki örnekte 32 bit işletim sistemi seçilmiş durumda. AccesspencereGizleEkrandaki gibi Module1 adında otomatik bir modül oluşturup, Access Ana pencereyi gizleyecek kodlarımızı yapıştıralım. Kodun içindeki 0,1,2,3 değerleri bu pencere ile dinamik olarak kullanabileceğimiz değişkenlerimiz aslında. fSetAccessWindow adında bir foksiyon tanımlanıyor. Bu foksiyon yazacağımız kodların içinde çağırılabilecek bir kütüphane gibi düşünülebilir.

Access Penceresini Gizlemek için kullanacağımız Modül kodları

[php]Option Compare Database
Option Explicit
Global Const SW_HIDE = 0
Global Const SW_SHOWNORMAL = 1
Global Const SW_SHOWMINIMIZED = 2
Global Const SW_SHOWMAXIMIZED = 3
‘ Seçim1 Eğer Visual Basic 7 ve windows 64 bit kullanıyorsanız takip eden satırın başındaki tırnağı kaldırın.
‘ Private Declare PtrSafe Function apiShowWindow Lib “user32” Alias “ShowWindow” (ByVal hwnd As Long, ByVal nCmdShow As Long) As Long
‘ Seçim2 Visual Basic 6 ve 32 Bit işletim sistemi kullanıyorsanız
Private Declare Function apiShowWindow Lib “user32” Alias “ShowWindow” (ByVal hwnd As Long, ByVal nCmdShow As Long) As Long

Function fSetAccessWindow(nCmdShow As Long)
Dim loX As Long
Dim loForm As Form
On Error Resume Next
Set loForm = Screen.ActiveForm
If Err <> 0 Then
If nCmdShow = SW_HIDE Then
loX = apiShowWindow(hWndAccessApp, nCmdShow)
Err.Clear
End If
Else
loX = apiShowWindow(hWndAccessApp, nCmdShow)
End If
fSetAccessWindow = (loX <> 0)
End Function[/php]

Ana formumuzu Dosya>Seçenekler>Geçerli veritabanı sekmesi içersindeki Form Görüntüle alanından seçelim. Ekranda bu Form1 olarak görülen alandır.

AccesspencereGizle2

Form1 ‘i tasarım modunda açıp, özelliklerini Diğerleri kısmından Açılan ve Kalıcı özelliklerini Evet olarak seçelim.

AccesspencereGizle1

Yukarıdaki pencerede Olay sekmesine gidip yükendiği kısmına tıklatıp Visual basic editör alanına fonksiyonu yazalım. Burada 0 değeri ana pencereyi gizle anlamındadır. 1,2,3 gibi değerler pencerenin Normal, Maksimum veya minumum açılmasını sağlar

[php]
Private Sub Form_Load()
Call fSetAccessWindow(0)
End Sub [/php]

Sistemi Normal başlatmak isterseniz bu durumda shift tuşuna basarak programnızı başlatmanız gerekir.Kategori: Yazılım

Bora M. Deniz ()

Teknoloji, internet, ve bilişim gibi konularda paylaşımlarım ve yazılarımla 2011 den beri teknorapor.com dayım. Sosyal medya da yararlı bulduğunuz yazılarımı paylaşmanız dileklerimle... The author shares and writings IT, internet and technology news blog offering

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

« Paylaş